Brics start met nieuwe projectgroepen

Brics peterschapsproject Confederatie Bouw

Onlangs is de tweede editie van BRICS-Vlaanderen van start gegaan. BRICS zit bij kmo-bouwbedrijven in de lift. Dat blijkt uit de hoge waarderingscijfers. Deelnemers van de vorige editie zijn vooral tevreden over hun inspraak in het programma en over de netwerking.

Vijf thema’s vielen het beste in de smaak: personeelsbeleid en met name het motiveren en evalueren van werknemers, sociale wetgeving en inspectie, veiligheid op de bouwplaats, nieuwe media, internettools en -marketing en ten slotte contracten tussen hoofd- en onderaannemers.

Bij de tweede editie nemen opnieuw om en bij de 180 aannemers deel aan leertrajecten op maat van hun kmo in zes lokale bouwconfederaties. Elke groep telt een select gezelschap van hoogstens 20 deelnemers onder begeleiding van peterbedrijven.

Peterbedrijven zijn bouwondernemingen die samen met de Confederatie Bouw en een reeks van gastsprekers hun knowhow delen. Kaderleden uit grotere bouwondernemingen of ervaren zaakvoerders van kmo-bouwbedrijven zoeken doorheen het traject mee naar sprekers en onderwerpen,  nemen  actief deel aan de sessies en sturen en begeleiden het verloop.

john coose eltherm


John Coose van Eltherm is ook in 2013 opnieuw peter van het BRICS-leertraject van de Confederatie Bouw.

Voor meer informatie kan men terecht bij Jochen Vercruysse, jochen.vercruysse@vcb.be en tel. 02/545.57.35.

www.brics-vlaanderen.be