Verlenging verlaagd BTW-tarief van 6% bij renovatie

Bouwsector tevreden met tijdelijke verlenging verlaagde btw bouw
(gezamenlijk persbericht Confederatie Bouw & Bouwunie - 15/9/2010)

De twee ondernemersorganisaties uit de bouw, de Confederatie Bouw en Bouwunie, vragen met aandrang om het verlaagde btw-tarief voor renovatiewerken definitief in te voeren. Europa laat dit trouwens toe.

Sinds 2000 is in België een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) van toepassing voor renovatiewerken aan woningen van 5 tot 15 jaar oud. In principe liep deze maatregel af op 31 december 2010. De regering in lopende zaken heeft vanmorgen beslist om hem te verlengen tot eind juni 2011.

De Confederatie Bouw en Bouwunie zijn tevreden met deze verlenging. Er heerste immers grote ongerustheid bij de aannemers én bij de particuliere klanten. Vele aannemers zagen hun klanten twijfelen om nog opdrachten te tekenen die pas volgend jaar van start konden gaan. 21% of 6% btw: het scheelt een flinke slok op de borrel. Het lagere btw-tarief is bovendien al 10 jaar van toepassing. Verbouwers rekenen er echt wel op. Een stijging naar 21% betekent voor hen geen terugkeer naar een normaal tarief maar staat gelijk met een btw-verhoging. In de bouwsector gaat de verlaagde btw immers integraal naar de klanten. De bouw rekent in netto prijzen zonder btw, waardoor de consument bij een btw-verlaging ook effectief minder betaalt. De verlaagde btw geldt bovendien niet alleen op de werkuren maar ook op de materialen. Het is dus een erg krachtig instrument tegen zwartwerk.

Bouwunie en de Confederatie Bouw hebben begrip voor de voorzichtige beslissing van de ontslagnemende regering maar ze betreuren dat de verlenging slechts tot 30 juni 2011 geldt. Dezelfde vragen en onzekerheden die de aannemers en de particuliere klanten tot op vandaag kenden inzake het 6%-tarief, zullen opnieuw de kop opsteken vanaf maart 2011. De Confederatie Bouw en Bouwunie vragen daarom met aandrang aan de regeringsonderhandelaars om tijdens de besprekingen van de economische onderwerpen dit verlaagde btw-tarief definitief te maken. Europa staat dit trouwens expliciet toe.

Voor alle duidelijkheid: voor renovatiewerken aan woningen van 15 jaar en ouder geldt een definitief verlaagd btw-tarief van 6%