Gebruiksvoorwaarden website

Gebruiksvoorwaarden website

Het gebruik van de website www.eltherm.be is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website www.eltherm.be geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. www.eltherm.be behoort toe aan Eltherm nv, met maatschappelijke zetel Kerkhoflaan 6 te 1910 Kampenhout en met ondernemingsnummer 0413930771.

Gebruik van de website

Eltherm nv besteedt veel aandacht aan haar website www.eltherm.be. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op www.eltherm.be volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van www.eltherm.be of op basis van via www.eltherm.be ter beschikking gestelde informatie. www.eltherm.be kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Eltherm nv is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van www.eltherm.be op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van www.eltherm.be verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van www.eltherm.be en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Eltherm nv. De informatie die op www.eltherm.be kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging. 

Bescherming van persoonsgegevens

Eltherm nv  neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op www.eltherm.be, via de volgende link.

Cookies

www.eltherm.be kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van www.eltherm.be te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.  

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van www.eltherm.be en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Eltherm nv bevoegd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x